טיפול קוגניטיבי-התנהגותי במבוגרים

טיפול קוגניטיבי-התנהגותי במבוגרים עקרונות טיפוליים צופי מרום ׀ איוה גלבוע-שכטמן ׀ נילי מור ׀ יופ מאיירס Cognitive Behavioral Therapy for Adults Therapeutic Principles Editors : Sofi Marom , Eva Gilboa-Schechtman , Nilly Mor , Joop Meijers  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ