ביבליוגרפיה

א . רשימות ביבליוגרפיות של יצירת אלתרמן ועליו בסין גיורא , " ביבליוגראפיה לכל כתבי נתן אלתרמן , " מחברות אלתרמן , א , הקיבוץ המאוחד ומוסד אלתרמן , תשל"ז , עמ' . 355-247 גלרון גולדשלגר יוסף , ביבליוגרפיה של נתן אלתרמן , לקסיקון הספרות העברית החדשה , באתר : http : // library . osu . edu / projects / hebrew-lexicon / 00400 . php גלרון יוסף , ביבליוגרפיה של נתן אלתרמן , ארכיון אלתרמן . ב . כתבי אלתרמן : הספרים שראו אור בחייו ) בסדר כרונולוגי ( כוכבים בחוץ : שירים , יחדיו , תרצ"ח . שמחת עניים : שירים , מחברות לספרות , תש"א . האפרוח העשירי , אייר אריה נבון , מחברות לספרות , תש . ג" שירי מכות מצרים , צבי ע"י מחברות לספרות , תש"ד . הטור השביעי : שירי העת והעיתון , עם עובד , תש"ח . הטור השביעי : שירי העת והעיתון , ספר שני , דבר , תשי"ד . עיר היונה : שירים , מחברות לספרות , תשי . ז" ספר התבה המזמרת , איירה צילה בינדר , מחברות לספרות , תשי"ח . בלדות ישנות ושירי זמר של אנגליה וסקוטלנד , תרגם מאנגלית נתן אלתרמן , הקיבוץ המאוחד , . 1959 שירים שמכבר : כוכבים בחוץ , שמחת עניים , שירי מכות מצרים , הקיב...  אל הספר
עם עובד