הערות

פרק ראשון : ערי נכר 1 בספר השנה של גימנסיה הרצליה , מחזור יז , תרפ"ט , רשום ליד שמו של אלתרמן — נולד ט' באב תרע"א , . 17 . 6 . 1911 אחר כך באה תוספת — על פי תעודת הלידה : 3 . 8 . 1911 ( שהוא התאריך שבו חל ט' באב באותה שנה . ( תאריך זה מופיע גם בתעודת האגרונום שקיבל אלתרמן עם סיום לימודיו בננסי , ( 1932 ) מקום הלידה שנרשם בתעודה זו היה אוטבוצק . סביר להניח כי בהיותם שוהים בלתי קבועים בעיר ורשה הנפיקו בני הזוג אלתרמן את תעודת הלידה בעיירת הנופש אוטבוצק , הסמוכה לוורשה , שהליכי הרישום בה היו מן הסתם מוקפדים פחות . הרישום בוצע באיחור של שנה , אף כי ראוי לציין כי ההורים בחרו תאריך לועזי התואם את תשעה באב , היום שבו נולד אלתרמן ( בתר . ( 1910-ע" נתונים דומים רשומים גם בדרכון המנדטורי של אלתרמן ( מקום הלידה : . Otwotzk תאריך הלידה . ( 1911 — המסמכים שמורים בארכיון אלתרמן , המרכז על שם לאורה שוורץ קיפ לחקר הספרות והתרבות העברית , אוניברסיטת תל אביב ( 15 : 11-1 , 15 : 11-6 ) ( להלן : ארכיון אלתרמן . ( בנוגע לשם " אלתרמן" — האב יצחק נהג לאיית את שמו בטי ) ת" אלטרמן , ( והוא הקפיד על צורת איות זו...  אל הספר
עם עובד