פרק תשיעי מדינת היהודים (1954-1948)

א בלוח הארץ לשנת תש ) י" ספטמבר ( 1949 פרסם אלתרמן את " שירים על ארץ הנגב . " יצירה זו , שנושאה היה הנגב , היתה למעשה השיר הראשון שמחוץ לגדר " הטור השביעי" שנכתב לרגל הולדת המדינה הצעירה . את " חזון הנגב" נשא בלבו דוד בן גוריון מאז סיום מלחמת העולם הראשונה , והוא דבק בו באדיקות ובעקשנות לאורך כל דרכו הפוליטית , אף שהיה צריך להילחם על עמדה זו מבית ומחוץ . מאבקו העקבי והעיקש למען הנגב הוא שהוביל לכך כי בתוכנית החלוקה שאושרה באו"ם בנובמבר 1947 נתקבלה החלטה לפיה ייכללו שטחי הנגב בתחומי המדינה היהודית ; זאת בניגוד לעמדת בריטניה , חוגים שונים בארצות הברית וכמובן מדינות ערב . נאמן לעמדתו זו העניק בן גוריון במהלך מלחמת העצמאות מעמד של עדיפות עליונה לאופנסיבה על הנגב — תחילה במבצע " יואב" שנועד לכיבוש הנגב , ואחר כך במבצע " עובדה" שבו הושלמה ההשתלטות על דרום הנגב ונפרצה הדרך לאילת . מבצע " עובדה" נערך בין 5 ל 11 במארס , 1949 והוא חתם למעשה את קרבות מלחמת העצמאות . מערכה זו לוותה בהתבטאויות שונות , בעל פה ובכתב , ובהן נומקה המדיניות הרשמית ביחס לנגב . ב 3 בפברואר , 1948 בנאומו בפני ועד הביטחון...  אל הספר
עם עובד