פרק שמיני מגש הכסף (1948-1945)

א בקריקטורה מפורסמת של הצייר דייוויד לאו , שפורסמה בבריטניה ב , 1940 בעיצומה של המתקפה הנאצית , נראית התמונה הבאה : חייל ניצב בחפירה , מחזיק בידו רימון יד , ובתחתית האיור רשומה מילה אחת בלבד — " לבדנו " ! קריקטורה זו , שצוירה בהשראת נאומי צ'רצ'יל , נתנה ביטוי הולם לעמידת הגבורה של העם הבריטי מול ה"בליץ" הנאצי שהותיר כמה מערי בריטניה כתלי חורבות . שלושה ימים בלבד לאחר תום מלחמת העולם השנייה , ב 8 במאי , 1945 פרסם אלתרמן בדבר את השיר שכותרתו " ואם יהיה צורך — לבדנו " ! ובו פנה בלשון אני רבים אל בריטניה הגדולה , כשהוא מעתיק את הרטוריקה הבריטית של המלחמה האנטי נאצית אל ההקשר של מלחמת היישוב היהודי בבריטניה עצמה . בפנייה אל בריטניה ערך אלתרמן השוואה בין המצב שבו נמצאו הבריטים , שנדחקו אל הקיר , התעשתו ונלחמו מלחמה שאין בה פשרות — לבין היישוב העברי , הנדחק עתה אל הקיר וגם הוא נכון לצאת למערכה הגורלית , לחיים או למוות . לצורך ביסוס עמדתו ציטט אלתרמן באופן חופשי מתוך נאומו ההיסטורי של וינסטון צ'רצ'יל בפני הפרלמנט הבריטי ב 4 ביוני , 1940 כשהוא משתמש בו שימוש בהחלט מתוחכם לצורך הצגת ה"אני מאמ...  אל הספר
עם עובד