פרק שביעי שירה מול טוטליטריות (1945-1941)

א במהלך השנה השנייה והשנה השלישית למלחמת העולם השנייה היו מעייניו של אלתרמן נתונים כמעט באופן בלעדי למה שמתרחש בחזית המלחמה . מבחינה זו תאם סדר היום של " רגעים" את סדר היום של העיתונות היומית בארץ ישראל , שהעניקה קדימות לדיווחים על מהלך המלחמה על פני הדיווחים על מצב היהודים . הכותרת הראשית של העיתון התייחסה ברוב המקרים למצב הצבאי או להתפתחויות מדיניות הנוגעות למצב הבין לאומי . ידיעות על גורל היהודים , אם פורסמו , הופיעו במקום פחות בולט , גם אם הובאו בעמוד הראשון . הגורם העיקרי לכך היה הידע החלקי בלבד לגבי מה שמתרחש בשטחי הכיבוש הנאצי , וזאת בשל מערכת ההסברה הגרמנית , שהפעילה מנגנונים מתוחכמים של טיוח , הסחת דעת והטעיה בכל מה שנוגע למעשי הזוועה שבוצעו ביהודים . ליישוב הגיעו שברי ידיעות בלבד , והדבר הכביד את ראיית התמונה בשלמותה והשעה את ההבנה כי באירופה אכן מתרחשת השמדה . עם זאת אין ספק שסדר העדיפויות של העיתונים שיקף את התודעה הציבורית באותה תקופה — בראש וראשונה חרדה נוכח התפתחות המלחמה , ורק לאחר מכן דאגה למצב היהודים כעניין העומד בפני עצמו . אלתרמן כתב בתקופה זו עשרות שירים — כולם הו...  אל הספר
עם עובד