פרק שני הגימנסיה העברית הראשונה (1929-1925)

א ואלה שמות העולים לארץ ישראל באונייה " אסיה" שעזבה את נמל קונסטנצה שברומניה ב 3 באפריל : 1925 חיים אנגל , רחל אנגל , אברהם אנגל , יוסף אוגנשטיין , שמואל ארשלר , אברהם ארנסט , אברהם אברהם , רחל אברהם , חיים אפלבוים , סוניה אברמוביץ , יצחק אלטמן , בילה אלטמן , איידלה אלטמן , ברינדל אייזנברג , פרומה ברודטי , אלקה ברמן , רבקה בריל , שמואל בולמן , שמחה ביין , מנדל בירנבוים , אליעזר גפן , מרדכי גוטמן , חוה גוטווין , יוסף דיניץ , בריינה דיניץ , לאה דיניץ , גולדה ויינברג , יוסף זליגמן , יצחק זילברמן , גולדה זילברמן , סלומון כץ , חיה כץ , מאיר כהן , רוזה כהן , שרה ליפשיץ , יצחק לוריה , נתן מלצר , לייב נוישטט , שלום פילקוב , יוסף פיינמסר , ברל פייגנבוים , נחום צוקרמן , רגינה צוקרמן , פרומה צוקרמן , חנוך קוברסקי , סימה קוברסקי , לאון רבינוביץ , מנדל רובשוב , צרנה ריס , משה שטרוק , אברהם שפירא , שבתאי שפר , אברהם שיינפלד , ברכה שיינפלד — ועוד רבים אחרים . שמותיהם של בני משפחת אלתרמן הופיעו פעמיים — תחילה ברשימה של נוסעי האונייה שהוגדרו " בלתי תלויים" ( היינו תיירים שבאו לתקופה של שלושה חודשים או...  אל הספר
עם עובד