פרק ראשון ערי נכר (1925-1910)

א לרבים מן הקוראים את כוכבים בחוץ או המאזינים לשירים דוגמת " עוד חוזר הניגון" או " שיר משמר" המושמעים לעתים מזומנות ברדיו , וכן למי שהתוודעו בשלב כלשהו בחייהם לשיר " מגש הכסף" או צפו בהצגת " כינרת כינרת" על במת התאטרון , מצטייר אלתרמן כמשורר עברי מובהק , וכמי ששורש יצירתו הוא באדמת הארץ הזאת , בשפתה , בנופיה ובתרבותה . במילים אחרות — אלתרמן , מסיבות שאפשר להבין אותן , נתפס לפחות על ידי כמה מן הקוראים כמשורר בן הארץ או אפילו כמשורר יליד הארץ . אולם העובדות הן אחרות לגמרי : אלתרמן הוא יליד מזרח אירופה — יציר " הגולה" — ושם , בערי הנכר של פולין , רוסיה , אוקראינה ורומניה , עברו עליו שנות ילדותו ונעוריו . רק בהיותו בן כמעט — 15 השנה היתה — 1925 החליטו הוריו לעלות לארץ ולהתיישב בתל אביב . מאז היתה ארץ ישראל לקרקע גידולו וצמיחתו של המשורר אשר זכה להכרה כאישיות הספרותית המרכזית בשדה השירה העברית בדור שלאחר ביאליק . נתן אלתרמן , בנם של יצחק ובלה אלתרמן ( לעתים : אלטרמן , ( נולד בוורשה בט' באב תר"ע , 14 באוגוסט . 1910 יצחק ובלה , הוריו של נתן , הגיעו לוורשה מתחום המושב היהודי בבלורוסיה , היא רו...  אל הספר
עם עובד