בפתח הספר

בסתיו 2007 גמרתי אומר בלבי לכתוב את הביוגרפיה של נתן אלתרמן , והרי היא מוגשת בזה בפני הקורא , בדחילו ורחימו . אלתרמן ליווה אותי לאורך כל דרכי המקצועית — לראשונה עסקתי בו במסגרת עבודת גמר לתואר השני שכתבתי בהדרכתו של פרופ' גרשון שקד באוניברסיטה העברית , ולאחר מכן המשכתי לעסוק בו גם בהוראה וגם במחקר . מחשבתי עליו נעה תמיד על הציר שבין הכתיבה לחיים , ואף שהכוונה להעלות על הכתב את סיפור חייו השלם צצה בראשי מדי פעם , לא הגיע הדבר לכדי מעשה עד לעת האחרונה . ביוגרפיה זו , שיש לה עמידה משל עצמה , היא , לפחות מבחינתי , עבודת המשך לספרי חיי עגנון , שיצא לאור ב . 1998 בשני המקרים אני רואה את עצמי כמי שניצב בפני סופרים שמקומם בפסגת הספרות העברית במאה העשרים ומנסה , במיטב כוחי , לשרטט את תולדותיו של כל אחד מהם , תוך כדי שילוב מתמיד בין חיים ליצירה . אל המתודה הביוגרפית נשאבתי לפני שני עשורים , אם מטעמים של מזג אישי ואם מתוך הכרה כי לדרך התבוננות ישנה חדשה זו ישנם יתרונות מובהקים בכל הכרוך בחישוף הסופר ועולמו ; אמנם הכרה זו היא בגדר מושכל יסוד בחקר ספרויות רבות בעולם , אך לא בחקר הספרות העברית , שב...  אל הספר
עם עובד