2. תל אפק במאה העשרים

ההיסטוריה רבת התהפוכות של תל אפק אינה מסתיימת עם תום השלטון התורכי בארץ . בקרבות על ארץ ישראל , שנערכו בין התורכים והאנגלים במשך מרבית שנת , 1917 התבססו התורכים לאורך הירקון כשבסיסם באפק משמש כנקודת משען לקו ההגנה שחצה את הארץ לרוחבה ושנודע בשם "קו העוגיות . " קו הגנה זה התבסס על העוג'ה הירקון במערב ועל ואדי אל עוג'א שמצפון ליריחו , במזרח . בעת חציית הירקון על ידי הבריטים הופגזה המצודה התורכית שעל תל אפק כפעולת הסחה . בשנות העשרים חנתה במצודה לזמן קצר אחת מפלוגות גדוד העבודה שעסקה בהנחת קו מסילת הברזל שלידה . המחבר רשם מפי מר שלמה פולטורק , שהיה חבר בפלוגה זו , את קורותיה : כיצד הגיעו למקום ברכבת וחנו במאהל בחצר המצודה , בין הקוצים הגבוהים , וכיצד עזבו את המקום במאורעות . 1921 יצחק בךצבי , מי שהיה ברבות הימים נשיאה השני של מדינת ישראל , פנה בשנים ההן בפנייה נרגשת מעל דפי העתונות לשלטונות המנדט לשים קץ לשוד אבני המצודה , שהתנהל באין מפריע וחשף את קירותיה מציפוי האבנים המסותתות . בשנות השלושים נערכו בתל חפירות ההצלה הראשונות שתוארו לעיל . חלקו הצפוני של התל נמסר לעיריית ירושלים בחכירה ל ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד