‭.104‬ הקסרקטין של מצודת בינאר־באשי. משמאל- חורבות המסגד