‭.102‬ מבחר מטבעות אימפריאליים מאנטיפטריס. מימי ולו־יאנוס ‭(259-253)‬ ועד ולנטיאנוס הב' ‭(392-370)‬