‭.87‬ מטמון של מטבעות נציבי־רומי בארץ־ישראל. נתגלה בשכבת החורבן משנת 68 לספירה