‭.86‬ מבחר ממצאים מאנטיפטריס ההירודיאנית. תצוגה במוזיאון אפק, בית יד־לבנים, פתח־תקוה