‭.84‬ שתי חביונות, זו בתוך זו. מימין - מפתני החנויות, משמאל - יסודות מדרכת הקארדו