‭.85‬ כלים באתרם בשכבת החורבן של אנטיפטריס ההירודיאנית. שנת 68 לספירה