‭.19‬ מצודה מן התקופה ההלניסטית - מצודת ינאי ‭(י)‬