‭.80‬ שלוש שכבות של מבני־מגורים בפגי ההלניסטית.מעליהם - הרובע המסחרי של אנטיפטריס