‭.76‬ קערת־חרס דמוית כלי מתכת משכבת החורבן בת המאה הי'