‭.74‬ תוכנית ומבט איזומטרי של שני מבנים שנחרבו במאה הי' לפנה‭.ס"‬שטח A