‭.73‬ כלי־חרס משכבת החורבן בת המאה הי' מוצגים במוזיאון אפק, בית יד־לבנים, פתח־תקוה