‭.70‬ ממגורה מן התקופה הישראלית החודרת לקיר של מתיישבי אפק הראשונים בתקופת הברזל. למטה - שביל הכניסה ותשוקת מארמון המושל המצרי