‭.66‬ עזבת צרטה. תוכנית איזומטרית של שכבה II (לפי י' פינקלשטיין)