‭.62‬ השכונה הצפונית של מתיישבי אפק הראשונים בתקופת הברזל. מעליהם - ממגורות מן התקופה הישראלית ומתחתם - רצפת ארמון V הכנעני