‭.60‬ גיתות־יין מתקופת הברונזה המאוחרת. ברקע - "מצודת ינאי"