‭.61‬ כלי־חרס כנעניים, קפריסאייס ומיקניים מן הקבר הבנוי בשטח G