4. אחרית אפק הכנענית

לתקופת קיומו של ארמון VI יש לשייך גם את שתי גיתות היין שנמצאו בשטח , A סמוך לארמון , ממערבו . שתי הגיתות היו בעלות משטח דריכה ובור איסוף זהים בגודלם , מה שמוכיח את בנייתן בעת ובעונה אחת . משטחי הדריכה היו בגודל ר"מ 6 והונחו בניצב לקירות הארמון ובמקביל זה לזה . בורות האיסוף נחפרו בקרקע , דופנו באבנים וטויחו מספר פעמים . שבע מדרגות הובילו לקרקעיתם שהיתה בה שקערורית לאיסוף שארית התירוש . כל בור יכול היה להכיל כ 3500 ליטר . קנקני יין אופייניים לשלהי התקופה הכנענית נמצאו על קרקעיתם של בורות האיסוף . גיתות יין קדומות היו מצויות בדרך כלל מחוץ לעיר , בין הכרמים . מיקומן יוצא הדופן של גיתות אלה , כמו גם גודלן הניכר , מוסברים ע"י סמיכותן לבית המושל . שוכניו של זה ראו לנחוץ לפקח מקרוב על הייצור החקלאי של המשועבדים להם . מנגנון מיסוי , כפי שמוכר מימי רעמסס הג' מלכיש ותל שרע , היה קיים ודאי כבר בימי רעמסס הב' באפק ובערי כנען האחרות שבשלטון מצרים . בשטח , G מחוץ לתחום העיר של תקופת הברונזה המאוחרת , בפינת התל הדרומית מערבית , חשפנו קבר משפחתי בן תקופה זו . הקבר נכרה בשולי התל , היה בעל רצפת אבן וג...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד