‭.58‬ מכתובות־אפק: המכתב מאוגרית (גודל ‭(מ''ס 11x8.5‬