‭.57‬ דוד אואן ומשה כוכבי בעת הפענוח הראשון של המכתב מאוגרית