3. המכתב מאוגרית

המכתב מאוגרית שנמצא בארמון המושל באפק , שופך אור על המציאות הכלכלית והמדינית בארץ כנען בשלהי המאה הי '' ג לפנה"ס . ברית השלום , שנכרתה בין המצרים והחיתים במחצית מאה זו , שרירה וקיימת היתה . יחסי מסחר וקשרים מדיניים נרקמו אז בין שתי האימפריות ובהם היו מעורבים אף נציגיהן בארצות חסותן . המכתב עוסק במשלוחי חיטה מכנען לאוגרית , ויש להבינו על רקע "הרעב הגדול" בימי פרעה מרנפתח שתחילתו ודאי עוד בשלהי מלכות פרעה רעמסס הב . ' במשך עשרות שנים משוועת חתי למשלוחי חיטה ממצרים , ורק בעזרתם היא מצליחה לקיים את אוכלוסיה הרעבים . אוגרית , עיר הממלכה הגדולה שבצפון סוריה , נמל חשוב של החיתים , משמשת כמתווכת בסחר זה . חיטה מיבולי כנען נשלחת אליה , באמצעות נציב מצרים בכנען , משתי ערי הנמל העיקריות שלו , יפו ועכו , הנזכרות במכתב . קירבתה של אפק ליפו , מיקומה על אם הדרך הראשית וקיומו של בית מושל מצרי בה , מסבירים הימצאות מכתב כזה דווקא בה . יתכן שהמכתב הובא לאפק על ידי הנציב המצרי עצמו , או שנושאי המכתב מצאוהו שם בעת שנסע לאורך "דרך הים" והנציב השאיר אותו באפק , לשם ביצוע הפעולות הנדרשות מתוכנו . טביעת החותם ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד