‭.56‬ מכתובות־אפק: לקסיקון תלת־לשוני, שומרי, בבלי וכנעני (גודל ‭(מ''ס 5.9x5.4‬