‭.54‬ מכתובות־אפק: בולה חיתית מלכותית (גודל מקסימלי ‭(מ"ס 4‬