2. כתובות אפק

במפולות הקומה העליונה של ארמון המושל , יחד עמ חפצי היום יום שנקברו בין החורבות , נתגלה מספר ניכר של תעודות כתובות , ממצא נדיר ויקר בארכיאולוגיה של ארץ ישראל מתקופת המקרא . הכתובות היו מפוזרות בכל חלקי הארמון , ולעתים גלשו עם מפולותיו אף מחוץ לתחום קירותיו . נראה שלא באו מחדר אחד אלא ממקומות שונים בקומה העליונה , בהם היו בעת חורבן הארמון . לפי סוגיהן מתחלקות כתובות אפק כך : א ) כתובות מצריות ; ב ) כתובת חיתית ; ג ) לקסיקונים בשומרית , אכדית וכנענית ; ד ) כתובות מנהליות באכדית ; ה ) מכתבים באכדית . א . ( שתי כתובות מצריות נמצאו ליד ארמון המושל . טבעת פאיאנס שעליה חקוקה ברכה לאל אמון רע , נמצאה במפולת הקומה העליונה שגלשה אל מעבר לקיר הארמון הדרומי . הטבעת ששימשה כחותם , וסוג הברכה שנחקק עליה , הם ממצא אופייני לשושלת הי"ט של פרעוני מצרים ( המאה הי"ג לפנה . ( ס" לוח הקדשה מפאיאנס נמצא קרוב לפינתו הצפונית מערבית של הארמון , במקום שהופרע על ידי כריית בור ממגורה בתקופה הישראלית . שייכותו לארמון היא עניינית , ולא סטראטיגרפית . לוח ההקדשה נושא את שמו של פרעה רעמסס הב' ואת שם האלה איזיס מזץךךה . ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד