‭.51‬ ממצאים מבית־המושל: ‭.1‬ צפחת כנענית עם עיטור צבוע (קוטר ‭.2 ;(מ"ס 34‬ קנקן מצרי (גובה ‭.3 ;(מ"ס 23‬ כד ארכוב מיקני (גובה ‭.4 ;(מ"ס 13.5‬ קבוצת ראשי חיצים