‭.47‬ האקרופוליס של אפק מסוף תקופת הברונזה ועד ראשית תקופת הברזל: ארמון ‭,V‬ בית־המושל המצרי ובתי המתיישבים הראשונים בתקופת הברזל