‭.46‬ תוכנית איזומטרית של בית־המועול ומקומות הממצא של הכתובות