‭.43‬ תעלות ניקוז של ארמון IV מעל לרצפת ארמון ‭.111‬ התעלה שמשמאל מכוסה עדיין ומזו שמימין הוסרו כבר אבני הכיסוי. ממגורות מן התקופה הישראלית חודרות עד לרצפת ארמון 111