1. ארמונות אפק

המעבר מתקופת הברונזה התיכונה לתקופת הברונזה המאוחרת , מתאפיין במהפך המדיני שאירע בכנען : ממשטר של ערי ממלכה עצמאיות למשטר של ערי ממלכה המשועבדות למצרים . אמנם שינויים חריפים באוכלוסיה ובתרבות החומרית לא נתחוללו בד בבד עם שינויי המשטר , אך באפק , צומת דרכים חשוב בדרכי האימפריה המצרית החדשה , ניכר השינוי גם בממצא הארכיאולוגי . בתעודות המצריות בנות אותו הזמן נזכרת אפק לעתים , ואילו תעודות אחדות שנמצאו במפולות ארמונה האחרון ( ארמון , ( VI שופכות אור על שלהי התקופה בכנען . הממצא הארכיאולוגי בא כמעט כולו מן האקרופוליס ( שטת , ( X בו נחשפו שרידיהם של שלושה ארמונות בני תקופה זו . שני הקדומים ( ארמונות ( V , IV היו משכנם של "מלכי" אפק , וסאלים של פרעה מצרים , ואילו האחרון שבהם ( ארמון ( VI היה משכנו של מושל מצרי . ארמון : IV ארמון זה נבנה על חורבות הארמון הגדול מתקופת הברונזה התיכונה ( ארמון , ( 111 שנהרס בשריפה . אולמו המרכזי של הארמון הגדול לא נבנה עתה מחדש , וכדי לפתור את בעיית הצטברות מי הגשם והבוץ על רצפתו האטימה , נכרתה רשת מסועפת של תעלות ניקוז שהובילה את מי הגשם אל מחוץ לתל . שרידי הקיר...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד