פרק ג'. אפק בשלטון מצרים (תקופת הברונזה המאוחרת, 1200-1550 לפנה"ס)