‭.40‬ כלי־נשק מברונזה: פגיון, ראש־חנית וגרזן. שלבים ‭-'ב‬ג' של תקופת הברונזה התיכונה באפק