‭.36‬ כבשני חרס בשטח ‭,G‬ משלבים ד' - ה' של תקופת הברונזה התיכונה באפק