‭.35‬ קו ‭,/‬ משלב וי של תקופת הברונזה התיכונה באפק