‭.33‬ ארמון 111 בתוכניתו הראשונה - שלב ה' של תקופת הברונזה התיכונה באפק