‭.29‬ תיקון חומת העיר בשלב נ' של תקופת הברונזה התיכונה באפק