‭.25‬ ארמון וו בשטח ‭,A‬ משלב גי של תקופת הברונזה התיכונה באפק