‭.24‬ כלי־חרס בעלי עיטור צבוע. שלבים ‭-'א‬ב' של תקופת הברונזה התיכונה באפק