‭.20‬ חומת העיר מתקופת הברונזה התיכונה, קטע מזרחי. משמאל - תעלת הניקוז. תיקון החומה משלב ג' נראה בחתך