‭.19‬ חומת העיר מתקופת הברונזה התיכונה, קטע מערבי. מימין למטה - שכבות תקופת הברונזה הקדומה