‭.23‬ כלי־חרס מחופים אדום ומסורקים. שלב ב' של תקופת הברונזה התיכונה באפק