1. שישה שלבים ארכיאולוגיים

לאחר הפסקה בת מאות שנים , בסוף האלף השלישי , בה לא היו קיימות בארץ ישראל ערים גדולות מוקפות חומה , התחולל בה תהליך עיור מחודש . כמו אלף שנה קודם לכן , כאשר החל עיורה של הארץ , כן גם בתקופה זו , אפק הנה אחת הערים הראשונות המוקמות על תלן . ארץ ישראל מופיעה לראשונה בתקופה זו בתעודות כתובות ממצרים וממסופוטמיה , ואף אפק נזכרת בתעודות אלה . שרידים מתקופת הברונזה התיכונה נחשפו בכל חלקי התל ובשטחי החפירה השונים . הממצאים הרבים והתעודות שבכתב , מעידים על גודלה וחשיבותה של אפק בתקופת הברונזה התיכונה ומאפשרים לשחזר את תולדותיה במידה רבה יותר משאפשר היה בתקופות קודמות . שישה שלבים עיקריים בתולדותיה של העיר בתקופה זו הובחנו בחפירה . שלב אי : זהו שלב ראשית יישובו מחדש של התל בתחילת המאה העשרים לפנה"ס . השרידים המעטים מעידים על שלב חיים קצר ביותר שנתקיים לפני שנתבצרה העיר והוקם ארמונה הראשון - ארמון . 1 שלב זה נתגלה מתחת לחומת העיר הראשונה בשטח , B ואליו יש לשייך , ככל הנראה , נם כמה מתקנים שהוקמו הישר על שרידי העיר מתקופת הברונזה הקדומה בשטח . A שרידים מיישוב ראשון זה הושקעו במילוי שהוכן להקמת ארמון...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד